Õpida tekst

Pank on asutus, mis korraldab rahasuhteid. Panga põhiülesanded on raharingluse
korraldamine, lühi- ja pikaajalise laenu andmine, arveldus- ja kassate-hingute
sooritamine, hoiustajate vaba raha hoiustamine, selle raha koondamine
laenusummade moodustamiseks ja laenude andmiseks.
Eestis asutati esimene pank 1802. aastal. Pank oli mõeldud pikaajalise laenu
andmiseks.
Eesti Pank asutati 1919. aastal.
Hoiuste põhiliigid on järgmised: tavaline hoius, nõudmiseni hoius ja tähtajaline hoius.
Hoiuselt saab hoiustaja tulu intresside näol. Intressimäär on erinevates
pankades erinev.

0 коммент.:

Отправить комментарий