Harjutus 12

Leidke tabelist lünkadesse sobivad sõnad. Tarvitage õiget käänet
<>  <>  <> 
 
püsikorraldus
 
 
rahaautomaat
 
 
ID-kaart
 
 
otsekorraldus
 
 
1503
 
 
e-arve
  hanza.netis
 
 
mobiiliga
  maksmine
 
 
hanza.net
 
 
sularaha sissemakse automaat
 
 
6310310
 
 
kaart
 
 
määratud
  makse
 
 
1. Elektri- üüri- ja mobiiliarveid on kõige mugavam maksta..........................
2.            Koduse telefoniarve võib tellida........................................................................
3.            Igakuise taskuraha kannavad vanemad mulle üle..........................................
4.          Need maksed, mida otsekorraldusega tasuda ei saa, võib vormistada.........
5.            Tehingutest ülevaate saamiseks ja lepingute sõlmimiseks kasutame...........
6.            Kaupade ja teenuste eest tasumisel kasutame.................................................
7.            Sularaha võib teenustasuta võtta.......................................................................
8.            Kohtades, kus kaardiga maksta ei saa, võib kasutada.....................................võimalust.
9.            Kontojäägi teadasaamiseks tuleb helistada mobiililt lühinumbril..............
10.          Kui soovid raha oma kontole lisada,võid kasutada.......................................
11.          Kui oled kaardi kaotanud, teata sellest kohe ööpäev läbi töötaval klienditoe telefonil.....................................
12.          Hanza.netti sisenedes saab dokumente elektrooniliselt allkirjastada..........

Õpida tekst

Pank on asutus, mis korraldab rahasuhteid. Panga põhiülesanded on raharingluse
korraldamine, lühi- ja pikaajalise laenu andmine, arveldus- ja kassate-hingute
sooritamine, hoiustajate vaba raha hoiustamine, selle raha koondamine
laenusummade moodustamiseks ja laenude andmiseks.
Eestis asutati esimene pank 1802. aastal. Pank oli mõeldud pikaajalise laenu
andmiseks.
Eesti Pank asutati 1919. aastal.
Hoiuste põhiliigid on järgmised: tavaline hoius, nõudmiseni hoius ja tähtajaline hoius.
Hoiuselt saab hoiustaja tulu intresside näol. Intressimäär on erinevates
pankades erinev.